Đầu Tư

YACHT VIET với phương châm luôn Tìm kiếm, Lựa chọn và Tùy chỉnh Du thuyền cho phù hợp với Địa hình, Thói quen và Nhu cầu trải nghiệm của người Việt. Đồng thời giúp Nhà đầu tư đã đang và sẽ có Du thuyền đạt được tối đa Lợi ích và Mục tiêu khi đầu tư vào Lối sống Đẳng cấp này ở Việt Nam.

Về Mô hình Kinh Doanh:

Vui lòng để lại thông tin Liên hệ nếu muốn biết chi tiết hơn về các Dự án cũng như hệ sinh thái của chúng tôi.